Bestill
Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Tidlig identifisering er nøkkelen til god oppfølging!

Med Kompetansia blir systematisk kartlegging og oppfølging av elevens leseutvikling en integrert del av din undervisning. Kompetansia er designet for å lette arbeidet ditt ved å tilby en klar struktur basert på forskningsbaserte prinsipper. Et intuitivt grensesnitt gir god oversikt, slik at du effektivt kan identifisere vansker og følge opp den enkelte elev.

Kompetansia er et kartleggingsverktøy utviklet for grunnskolen, for å sikre elever gode leseferdigheter. Appen er utarbeidet etter prinsipper basert på betydelig forskning innen leseutvikling, og tar i bruk mulighetene som ligger i dagens teknologi for å gjøre kartlegging og oppfølging av elevene oversiktlig, enkelt og effektivt.

Hvem skal du velge i dag?

I en skolehverdag med begrensede ressurser må man ofte velge kun enkelte elever som man kan følge opp tettere.

Med Kompetansia trenger du ikke det, se filmen!

Om Kompetansia

Les mer om det unike kartleggingsverktøyet.

Om appen

Se animasjoner som forklarer hvordan Kompetansia-appen fungerer.

Forskning

Kompetansia bygger på omfattende forskning om hva som er viktig for leseutvikling. Les mer om det teoretiske fundamentet i aktuelle forskningsartikler.

Lærerveiledning


Dette skal være en fullstendig veileding for det du trenger som lærer, for å komme i gang med Kompetansia.

Foreldreveiledning

Dette er en veiledning der du som forelder får vil det du trenger angående hvordan Kompetansiaappen fungerer.

Er du lærer kan du henvise foreldre til foreldreveilederen.

Bestill