Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Mpluss IT samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen vil bli oppdatert løpende

Navn

 • Ved kjøp av lisens

E-postadresse

 • ved innlogging til Kompetansia
 • ved bestilling av nyhetsbrev
 • ved bestilling og kjøp av lisens

Adresse

 • ved kjøp av privat/personlig lisens

Skoletilhørighet

 • informasjon om hvilken skole du tilhører, og om du er lærer eller elev vil bli registrert ved innlogging via FEIDE.

Input til Kompetansia app

 • ved bruk av Kompetansia app vil tekst du skriver inn til dine elever bli lagret.
 • ved løsning av oppgaver vil svar og annen tekst du skriver eller leser inn bli lagret. Denne informasjonen vil bli slettet eller anonymisert når du ikke lenger er bruker. Anonymiserte data vil bli brukt for utvikling og forbedring av tjenesten.

Andre opplysninger

 • når du skriver en e-post eller en melding til oss via nettsiden vil dette bli lagret i vår innboks.

Statistisk informasjon og «cookies»

 • ved besøk på våre hjemmesider vil tekniske opplysninger bli lagret via Google Analytics
 • ved bruk av Kompetansia vil statistisk informasjon om hvilket innhold som brukes bli lagret
 • Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Mplussit bruker cookies for å generere besøksstatistikk (via Google Analytics).

Hva brukes personopplysningene til?

Bruken av informasjonen er todelt:

 • Informasjon som registreres ved innlogging eller som input i programmet kompetansia. Denne informasjonen går fra elev til lærer eller omvendt, ved den samme skolen. Elevene kan motta instrukser fra sine lærere og lærerne vil kunne se hvordan elevene har svart på de ulike oppgavene. Informasjonen som legges inn i Kompetansia vil bli brukt i programmet og ikke til andre formål. Lærere, men ikke elever, vil kunne bli kontaktet via e-post for informasjon med direkte betydning for bruken av Kompetansia. Slik e-post vil alltid inneholde en avmeldingslenke.
 • Administrativ informasjon som navn på skole, adresse, e-post ect benyttes til alminnelig kundebehandling og fakturering.

Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart
 • med underleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Beskyttelse av personopplysninger

 • Mpluss IT implementer og iverksetter tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tap, endring, uautorisert eksponering eller tilgang, og vil hele tiden søke å holde systemene sine oppdaterte og treffe de tiltak som må til for å beskytte personopplysninger.
 • Kompetansia benytter innloggingssystem FEIDE (https://www.feide.no/) som sørger for sikkerhet omkring passord. Ved kun utskrift (ikke oppgaveløsning på skjerm) kan det også logges på utenom FEIDE. Det vil da bli benyttet et passord som er direkte koblet til innloggings-epost-adresse, som ikke kan endres, og som er for kort (kun 4 tegn) til å benyttes andre steder. Dette vil bli sendt og lagret ukryptert.
 • Personopplysninger og betalingsinformasjon som registreres i våre digitale tjenester sendes i kryptert form. Kortbetaling foregår via selskapet DIBS AS og informasjon om deres systemer finnes på deres internettsider (https://www.dibs.no/gdpr).
 • Mpluss IT vil ikke benytte underleverandører som ikke er kompetent til å behandle personopplysninger på en sikker og trygg måte. Enhver underleverandør vil være presentert gjennom databehandleravtalene inngått med kunde, og vil selv måtte inngå en databehandleravtale med Mpluss IT.

Oppbevaringstid for personopplysninger

 • Brukerkontoer (med navn, epostadresser, skoletilhørighet og rolle) opprettholdes så lenge tjenesten benyttes. Brukerkontoer slettes etter 450 dager med inaktivitet.

Rettigheter

 • Enhver kan be om innsyn om hvilke opplysninger som lagres om dem i våre systemer og be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.
 • Brukerkontoer til elever og ansatte slettes på forespørsel, og innen 30 dager.