Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Hva sier forskningen?

Kartleggingsverktøyet Kompetansia bygger på omfattende forskning om hva som er viktig for leseutvikling. Appen kartlegger de kompetansene som forskere mener elever bør beherske for å bli en god leser. Nedenfor følger en oversikt over relevant forskning om leseutvikling.

Kartlegging

Kartlegging er avgjørende for å avdekke lese- og skrivevansker på et tidlig tidspunkt. Det finnes flere ulike måter å kartlegge leseferdigheter på.

Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?

Fonologisk bevissthet

Fonologisk bevissthet er bevisshet om at språket er bygget opp av lyder, og det er en forutsetning for kunne utvikle lese- og skriveferdigheter.

Dysleksi og fonologisk bevissthet i barnehage: Hva, hvorfor, hvordan og hvem?

Immediate and delayed effects of invented writing intervention in preschool

Forebygging

Artiklene nedenfor presenterer forebygging, kartlegging og tiltak overfor barn som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon

Nye metoder for å bedre forstå, diagnostisere og predikere dysleksi

Lesekurs

Intensive lesekurs er en nødvendighet for elever som av ulike grunner strever. Men hva bør et lesekurs inneholde?

Intensivt lesekurs: Hvem, hvordan og hvorfor?

Hva bør intensive lesekurs inneholde?