Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Er du klar for leseopplæringens snuoperasjon?

Kartleggingsverktøyet Kompetansia introduseres snart på markedet. I den anledning avholdt Kompetansia et seminar om kartlegging og oppfølging av elevenes skriftspråklige utvikling. Med oss hadde vi professor emeritus Jørgen Frost og forfatter/foredragsholder Åsne Midtbø Aas. Jørgen snakket om tiltak i den første skrive- og leseopplæringen, mens Åsne snakket om hva som skal til for å holde elever inne i dysleksiens gode sirkel.

Spesialpedagogene Vigdis Lothe Waaler og Vidar Lothe Waaler har, i en egen forelesning, forklart hvorfor de tror at Kompetansia-appen kan bli et vendepunkt i leseopplæringen i Norge. Appen er et unikt kartleggingsverktøy, men hvordan kan man snakke om en snuoperasjon?

Jørgen Frost

Bilde av professor emeritus Jørgen Frost

Prosessorienterte tiltak i den første skrive- og leseopplæringen

I denne forelesningen vil Jørgen Frost dele sine helt konkrete tiltak, som lærere kan iverksette, for at elever på de tidlige trinnene skal kunne utvikle sine leseferdigheter.

Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, der han har hatt ansvar for master i lesing og skriving og språk- og leseveiledning. Han har tidligere jobbet som lærer, leseveileder og PP-rådgiver på Bornholm, og som seniorrådgiver ved dysleksiseksjonen på Bredtvedt kompetansesenter. Han har også gitt ut bøker om leseopplæring, evaluering, leseveiledning og dynamisk kartlegging.

Vigdis og Vidar Lothe Waaler

Hvordan Kompetansia kan snu leseopplæringen

Kompetansia er et nytt kartleggingsverktøy for lærere som arbeider med barns skriftspråklige utvikling. Du benytter en app med en unik funksjonalitet. I et oversiktlig diagram ser du akkurat hvor hver enkelt elev befinner seg i sin leseutvikling. Fra diagrammet sender du også ut kartleggingstester til elevene, og du vil se når disse er gjennomført.

Det som er spesielt med Kompetansia er ikke bare hvordan systemet er bygget opp, men også hvordan det fungerer. Testene er designet på slik at elevene kan gjennomføre dem hjemme. Du som lærer kan så skåre resultatene samlet på en effektiv måte. I tillegg til et oversiktig og effektivt system får du også informasjon om hva som er elevens neste skritt i leseutviklingen.

Kompetansia gir en grundig kartlegging av fonologisk bevissthet, fonologisk avkodingsstrategi og ortografisk avkodingsstrategi. Ved hjelp av Kompetansia kan du dermed følge elevens leseutvikling fra starten av 1.trinn og frem til eleven har utviklet gode avkodingsferdigheter.

Bilde av Vigdis Lothe Waaler
Bilde av Vidar Lothe Waaler


Vigdis Lothe Waaler og Vidar Lothe Waaler er to av nøkkelpersonene bak appen Kompetansia. Til daglig jobber de i Dysleksi Norge, som spesialpedagogisk rådgiver, og i grunnskole som spes.ped. koordinator. De har begge master i spesifikke lærevansker, og har mange års erfaring som spesialpedagog i grunnskolen. Vidar og Vigdis har et brennende engasjement for arbeidet med å gi alle elever lik mulighet til å delta i undervisningen, uavhengig av måten de lærer på.Åsne Midtbø Aas

Den gode sirkel

Bilde av Åsne Midtbø Aas

Dysleksi er en lese- og skrivevanske, som kan få store konsekvenser for den enkelte. Åsne Midtbø Aas vil derfor i denne forelesningen ta deg gjennom hva som skal til for å holde elever inne i dysleksiens gode sirkel, slik at de sikres like muligheter som sine medelever.


Åsne Midtbø Aas arbeider som pedagog i Dysleksi Norge. Hun er en anerkjent foreleser på alle skolenivåer i Norge, og foreleser både til lærere og foreldre. Åsne Midtbø Aas har jobbet både som lærer og rektor. I tillegg har hun jobbet med veiledning og sertifisering av Dysleksivennlige skoler.