Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Veiledning for elevappen

Her er en fullstendig veiledning for elevappen til Kompetansia. Det finnes også en hurtigguide som med animasjoner viser hvordan appen fungerer. Ved eventuelle spørsmål bruk vårt kontaktskjema.

Installasjon

Elevappen installeres via skolen eller kommunens administrasjonssystem. Appen vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2022. Bestill nyhetsbrev for å bli holdt oppdatert.

Pålogging

For å logge på elevappen må eleven være Feidebruker. Bruk loginknappen, velg tilhørighet (kommune), deretter skriver eleven inn brukernavn og passord.

Utforming av appen

Elevappen er utformet så enkel som mulig. Dersom lærer ikke har sendt en oppgave er det heller ikke mulig å gjøre noe inne på appen, bortsett fra å lese om ditt personvern.

Skjermbilde fra elevapp med tekst om at man ikke har noen oppgaver.


Oppgavene har også en enkel utforming, med så få distraksjoner som mulig.

Oppgave fra lærer

Når lærer har sendt en oppgave vil elever som logger inn få beskjed på denne måten:

Informasjon om hvordan oppgaven skal gjennomføres

Eleven (og foreldre) får beskjed om at de ved besvarelse av oppgavene må sitte i stille omgivelser, snakke høyt og tydelig og at de ikke skal få hjelp.

Muntlige spørsmål

Kartleggingsppgavene om Fonologisk bevissthet (A) er muntlige spørsmål, som elevene også skal besvare muntlig. For å kunne sjekke om lyden på iPaden fungerer vil det på forhånd bli spilt av en lyd:

Skjkermbilde av elevapp med spørsmål om man kan høre lyden.

Denne korte videoen viser hvordan en slik oppgave fungerer:

Leseoppgave

Bortsett fra de muntlige oppgavene til temaet Fonologisk bevissthet er alle kartleggingsoppgavene leseoppgaver. En bokstav eller et ord vises på skjermen, og eleven skal lese høyt. Skjermbildet er utformet for å gi færrest mulig distraksjoner. Siden eleven ikke vet hva som kommer på skjermen, og dermed ikke kan trene på forhånd, gir kartleggingsverktøyet et godt bilde av elevens ferdigheter:

Et skjembilde fra elevappen der det vises et ord som skal leses

Sirklene øverst fylles og viser elevens progresjon. Det er viktig at eleven ikke trykker på nesteknappen før etter at hele ordet er lest, så ikke lydopptaket blir avbrutt og dermed ubrukelig.

Problemer?

Ved praktiske problemer ved gjennomføring av testene bør eleven ta kontakt med lærer. Om det er vanskelig å gjennomføre testene hjemme bør eleven få gjøre testene på skolen.

Ved tekniske problemer ta gjerne direkte kontakt via kontaktskjema eller via epost. Prøv å beskrive problemet så konkret som mulig. Legg gjerne ved bilde.

Personvern

Hvert lydopptak i Kompetansia er begrenset til noen få sekunder, det vil si den tiden det tar å svare på én oppgave. Læreren lytter til besvarelsene og bedømmer dem basert på gitte kriterier. Dersom oppgaven er gitt til flere elever vil appen mikse besvarelsene slik at ikke lærer nødvendigvis vet hvem som er hvem. Appen vil først etterpå gi resultatet for den enkelte elev. Når læreren er ferdig med å bedømme oppgavene vil hvert lydopptak bli anonymisert. De anonyme opptakene vil hverken kunne spores til skole eller elev. Lydopptakene vil bli brukt til å gjøre Kompetansia til et stadig bedre verktøy for forbedring av barns leseferdighet. Les mer om personvern her.