Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Leseutviklingsmodellen

Kompetansia er forskningsforankret, og anvender de kjente stegene i leseutviklingen. Til venstre er All-modellen, som tar utgangspunkt i modellen til Swerling & Sternberg, 1988.

Trinn på veien til god leseforståelse

Å lære å lese er en lang prosess. Allerede som små barn kan vi gjenkjenne bokstavenes geometriske former. Etter hvert blir vi klar over at disse tegnene bærer en mening. Lille Agnes får gjerne et eierskap til disse geometriske formene: A G N E S.


For å kunne hjelpe elevene på veien mot god leseforståelse er det viktig å kjenne de ulike trinnene i prosessen.

1. Logografisk lesing

Kognitiv prosess

Visuell gjenkjenning

Ferdigheter

Gjenkjenne ord utfra visuelle særtrekk og/eller ved kontekstuelle holdepunkter. På dette utviklingstrinnet gjenkjennes ord som har blitt forklart. De forstår at skrift kan representere et ord, men ukjente ord kan ikke avkodes.

2. Fonologisk bevissthet

Kognitiv prosess

Auditiv gjenkjenning

Ferdigheter

Rimbevissthet - å kunne dele ord opp i stavelser

Fonembevissthet, fonemaddisjon, fonemsubtraksjon og fonemmanipulasjon - å kunne dele opp talte ord i enkeltlyder og stavelser, og kunne sette sammen talte lyder til talte ord.

Et første skritt på veien er å kunne rime, og gjenkjenne stavelser i ordene.

3. Fonologisk lesing

Kognitiv prosess

Fonologisk prosessering

Ferdigheter

Forståelse av det alfabetiske prinsipp.

Fonemisk bevissthet, grafem-fornem-omkoding og fonologisk syntese - å forstå forholdet mellom bokstav og lyd, og kunne avkode ord gjennom å omsette bokstavene til lyder som de så trekker sammen til ord.

4. Kontrollert ortografisk lesing

Kognitiv prosess

Ortografisk prosessering


Ferdigheter

Automatisert fonologisk avkoding, ortografisk kunnskap og ortografisk bevissthet - å kunne gjenkjenne deler av ord eller hele ord, uten å avkode ordet lyd for lyd.

5. Automatisk ortografisk lesing

Kognitiv prosess

Automatisering

Ferdigheter

Hurtig aktivering av ordets identitet. På dette trinnet gjenkjennes ordene umiddelbart og med sikkerhet.

6. Leseflyt

Kognitiv prosess

Strategisk lesing

Ferdigheter

God leseflyt - å kunne raskt og sikkert avkode tekst.

7. God lesefortåelse

Kognitiv prosess

Strategisk lesing

Ferdigheter
Kunne bruke hensiktsmessig strategi for å avkode en tekst og forstå innholdet.