Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Hvordan fungerer Kompetansia-appen?

Fullstendige veiledninger finner du på Hjelp - Veiledning lærerapp eller Veiledning elevapp.

Inndeling

Lærerens app er delt inn i 3 hovedområder:

- fonologisk bevissthet
- fonologisk ordavkoding
- ortografisk ordavkoding

Kompetanse-kartlegging

Hver kolonne representerer kartlegging av en bestemt delferdighet knyttet til lesing.

Sende kartlegging

Gul trekant betyr at kartleggingsoppgaven er klar til sending. Denne kan sendes individuelt eller til flere samtidig. Sendte kartleggingsoppgaver blir markert med en blå sirkel.

Elevens app

Eleven mottar kartleggingsoppgaven i sin egen Kompetansia-app.

Oppgavetyper

Elevene skal enten svare på et spørsmål, eller lese et ord.

Oppgaver besvart

Den blå sirkelen i lærerappen blir fylt ut når eleven har fullført kartleggingsoppgaven.

Skåring av lyd

Lærer hører igjennom og bedømmer elevenes besvarelser etter gitte kriterier.

Kartleggingsoppgaven er godkjent

Den neste kartleggingesoppgaven er da klar til å sendes. Dette blir markert med en gul trekant i neste kolonne. Dersom et tilstrekkelig antall svar godkjennes er kartleggingsoppgaven bestått. Dette blir markert med en grønn firkant.

Kartleggingsoppgave ikke godkjent

Kartleggingsoppgaver som ikke er bestått markeres med rød trekant.

Forslag til øvingsoppgaver

Ved å trykke på knappen merket med rød trekant får du frem oppgaver, som trener den delferdigheten som eleven ikke behersket.

Øvingsoppgaver knyttet til kartlegging

For hver kartleggingsoppgave finnes det nøye utvalgte øvingsoppgaver som trener eleven i akkurat det eleven ikke behersker.

Øvingsoppgavene er i PDF-format, og skrives ut på papir.

Veien videre

Når eleven har fått god trening innenfor en delferdighet som tidligere ikke ble godkjent, kan eleven ta kartleggingsoppgaven på nytt. Dersom eleven nå får godkjent kartleggingsoppgaven vil den neste oppgaven bli gjort klar til sending.

Eleven er nå ett skritt nærmere lesemestring!