Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Om dynamisk kartlegging

Jørgen Frost


Se også: Artikkelen på forskning.no der Jørgen Frost forklarer hvorfor han mener at dynamisk kartlegging er nøkkelen til å sikre en god lesestart for alle elever.

Se også: Video der Jørgen Frost forklarer dynamisk kartlegging


Når vi skal jobbe med barns skriftspråklige utvikling er det selvfølgelig enkelt å ta en test, hvor barna skal skrive noen ord man dikterer. Etterpå kan læreren da ut ifra testresultatene se hvor langt elevene har kommet.

MEN når en lærer tester på denne måten er informasjonen han eller hun får utilstrekkelig. Vi vet ikke om den enkelte eleven har husket noen av ordene utenat, eller hvis ingen ord er skrevet ‘riktig’ så vet læreren ikke om eleven egentlig har begynt å kunne analysere noen ord, men ennå ikke klarer å knytte bokstaver til lyder. Dermed får læreren ikke informasjon som kan brukes til å støtte barnet i dets videre utvikling.

På dette utviklingstrinnet er det vi registrerer som en feil, heller et tegn på, at elevens strategi ikke fungerer effektivt nok. Nå er det derfor lærerens primære oppgave å støtte elevens strategi til å bli sikker.  

Å lære å skrive og lese er ingen huskeoppgave. Det handler i stedet om elevens arbeidsmåter. Det er derfor viktig for læreren å kunne oppdage hvordan den enkelte eleven jobber. Det gir læreren en bakgrunn for å støtte barnet i å utvikle de strategier som kreves for å kunne få skriving og lesing på gli.

Denne type kartlegging heter formativ kartlegging. Den fungerer dynamisk fordi lærer og elev kommer i samspill, hvor læreren støtter barnet i å utvikle den strategien som barnet nettopp er i gang med å lære seg. Her er barnet klar til å ta imot – og med riktig støtte kommer barnet videre.

I Kompetansia er dette tema. Hvis læreren blir dyktig til å identifisere elevens arbeidsmåter – og gi den riktige støtten på riktig tidspunkt – da lykkes elevene!

Jørgen Frost

Professor emeritus

ISP, UiO