Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Om personvern

Personopplysninger i Kompetansia

Når man tar i bruk en ny elektronisk tjeneste er det viktig å være klar over hvilke personopplysninger man gir fra seg og hvordan disse behandles. For lærere og foreldre er det viktig å vurdere de tjenestene som barna bruker i sin hverdag. Her følger en oversikt over de personvernhensyn som tas i Kompetansia-appene. For en mer utdypende forklaring, les vår personvernerklæring.

"Tekniske" personopplysninger

Personopplysninger som brukes i Kompetansia er navn, epostadresse, skoletilhørighet og rolle (om man er lærer eller elev). Dette er "tekniske" opplysninger som trengs for at appen skal kunne knytte sammen lærere og elever ved en skole.

Lydopptak

Bruk av lydopptak i Kompetansia gjør at lærer kan hjelpe langt flere elever, enn om én og én elev må tas ut av klasserommet for å bli testet. I Kompetansia erstatter lydopptaket et direkte svar fra en elev til en lærer. Selv om det kun er meningen at det skal tas opp korte svar som består av ett eller to ord, vil man potensielt kunne få med på opptaket informasjon eller lyd som ikke var ment for andre. Det er derfor viktig at foreldre informeres om hvordan appen fungerer og at oppgavene helst bør gjøres i et stille rom.

Etter at læreren har bedømt besvarelsen vil lydopptaket bli anonymisert og tatt vare på. De korte anonyme lydopptakene som det ikke er knyttet andre personopplysninger til vil ikke kunne spores tilbake til den enkelte elev. Derimot vil de kunne bidra til å forbedre fremtidige versjoner av Kompetansia ved bruk statistiske analyser og kunstig intelligens.

Dersom du lurer på noe angående bruk av opptak og personopplysninger i Kompetansia må du gjerne ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.