Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Kom i gang!

Her er en veiledning for hvordan du kommer i gang med Kompetansia. Det finnes også en hurtigguide som med animasjoner viser hvordan Kompetansia fungerer.

Ved eventuelle spørsmål bruk vårt kontaktskjema.

Kan jeg prøve Kompetansia uten lisens?

Ja, de 3 første kartleggingsenhetene i hver kategori er fritt tilgjengelig uten lisens. For at du skal finne elevene dine i lærerappen må de ha vært pålogget elevappen minst én gang. Start gjerne med å la elevene logge seg inn og ut, én gang. Elevene kan ikke gjøre noen ting i elevappen før du har sendt dem en oppgave.

Før du starter å sende oppgaver til hele klassen er det viktig at du setter deg inn i hvordan systemet fungerer og at elevene får en god introduksjon (se veiledning elevapp). Dersom elevene skal gjøre oppgavene hjemme er det viktig at også foreldrene får informasjon om hvordan elevappen fungerer. Se Veiledning til foreldre.

Bruk iPad, Chromebook eller PC

Både lærerapp og elevapp kan installeres på iPad eller Chromebook via skolen eller kommunens administrasjonssystem. Det er også mulig starte appene via øverst til høyre på denne siden fra PC eller Chromebook.

Merk at du kan benytte iPad, PC og Chromebook om hverandre, etter hva som passer best.

Pålogging

For å logge på lærerappen du være Feidebruker. Bruk loginknappen, velg tilhørighet (kommune), deretter skriver du inn brukernavn og passord. Dersom du ikke finner din tilhørighet skyldes det sannsynligvis at din kommune ennå ikke har en databehandleravtale med Mpluss IT. Kommunen kan ta kontakt via vårt kontaktskjema for å få et forslag til en avtale.

Merk: Du kan som lærer ikke logge deg på elevappen, og elevene kan ikke logge seg på lærerappen. Lån en elevprofil, eller spør IT-ansvarlig om de kan opprette en testelev for å selv teste elevappen.

Test uten Feide!

Vi kan opprette en testskole for deg der alle brukerne er anonyme. Ved hjelp av en Test-ID kan du enkelt logge deg inn i lærer-appen, eller elev-appen og teste ut samtlige funksjoner. Ta kontakt via vårt kontaktskjema for å få Test-ID.

Å logge inn på testskolen er enkelt, trykk på Test-kappen:

Skjermbilde av testinnlogging


Legg deretter inn den test-ID'en du vil bruke og trykk Login på nytt:

skjermbilde av testinnlogging

Appens utforming

Lærerappen gir deg god oversikt over alle temaene samt elevenes progresjon:

Skjermbilde av appen med forklaringer

Lærerappen har 5 faner merket A-E. Under hver fane finner du kartleggingsoppgaver tilknyttet et av de 3 hovedområdene: A. Fonologisk bevissthet, B. Fonologisk ordavkoding, C-E. Ortografisk ordavkoding:

Hver rute er én oppgave

Hver kolonne i rutenettet representerer én kartleggingsoppgave. Du kan trykke på en rute for å få informasjon om den aktuelle kartleggingsoppgaven, slik:

Symboler

En gul trekant, symbol på en oppgave som er klar til sending.

gul trekant – oppgave klar for sending til elev

Blå sirkel, et symbol for en oppgave som er sendt, men ikke gjort.

blå åpen sirkel – oppgaven er sendt

blå fylt sirkel, ikonet viser at eleven har gjort oppgaven

blå fylt sirkel – oppgaven er besvart

grønn firkant, et symbol som viser at eleven har bestått testen

grønt felt – besvarelsen er godkjent

Rød trekant, et ikon som viser at elevens oppgave ikke er bestått

rød trekant – besvarelsen ikke godkjent, tiltak tilgjengelig

Appens funksjon

Appen er utformet for å gi deg en god oversikt over elevenes progresjon, og samtidig være enkel i bruk.

Gule trekanter blir blå sirkler

Gul trekant betyr at den første kartleggingsoppgaven er klar til å sendes eleven. Når du sender oppgaven blir den gule trekanten til en åpen blå sirkel:

De blå sirklene fylles

Etterhvert som elevene gjør kartleggingsoppgavene, vil sirklene fyldes.
NB: Det kan ta noen minutter før lærerappen oppdaterer seg.
Tips: Trykk på teksten til den aktuelle fanen for å oppdatere appen med en gang.

Feltene blir grønne

For å få oversikt over i hvilken grad eleven behersker det aktuelle temaet, skal du som lærer sette skår på elevens besvarelse. Godkjente besvarelser blir markert med grønn rute, og neste kartleggingsoppgave vil være klar til sending:

Rød varseltrekant!

Elevbesvarelser som ikke er godkjent blir markert med en rød "varseltrekant". Symbolet betyr også at øvingsoppgaver til det aktuelle temaet er tilgjengelig.

Opprette elevgruppe

For å komme i gang med å bruke Kompetansia-appen må du først opprette en elevgruppe. Trykk på gruppeikonet og deretter på +-knappen for å opprette en gruppe. Deretter gir du gruppen et navn, velger målform og velger hvilke elever som skal være med i gruppen.

NB: Elevene blir ikke tilgjengelige i lærerappen før elevene har logget seg inn i elevappen minst én gang. Animasjonen nedenfor viser hvordan en gruppe opprettes.

Sende kartleggingsoppgave

Før du tar i bruk Kompetansia bør du forklare elever og foreldre hva slags kartlegging dette er, og hvordan den skal gjennomføres. Se råd og tips nederst på denne siden. Du kan sende en kartleggingsoppgave til en enkelt elev eller til flere elever på en gang.

Sende til én elev

Et langt trykk på en av du gule trekantene sender kartleggingsoppgave til eleven.

Sende til flere elever samtidig

For å sende til flere eller alle elevene samtidig bruker du multi-send-knappen.

Oppgave i elevapp

Når eleven logger inn på elevappen vil hen få beskjed om at det er kommet nye oppgaver.

Påminnelse

Eleven (og foreldre) får beskjed om at de ved besvarelse av oppgavene må sitte i stille omgivelser, snakke høyt og tydelig og at de ikke skal få hjelp.

Muntlige spørsmål

Kartleggingsppgavene om Fonologisk bevissthet (A) er muntlige spørsmål, som elevene også skal besvare muntlig. Denne korte videoen viser hvordan det fungerer:

Leseoppgave

Bortsett fra de muntlige oppgavene til temaet Fonologisk bevissthet er alle kartleggingsoppgavene leseoppgaver. En bokstav eller et ord vises på skjermen, og eleven skal lese høyt. Skjermbildet er utformet for å gi færrest mulig distraksjoner. Siden eleven ikke vet hva som kommer på skjermen, og dermed ikke kan trene på forhånd, gir kartleggingsverktøyet et godt bilde av elevens ferdigheter.

Et skjembilde fra elevappen der det vises et ord som skal leses

Skåring

Når elevene har besvart oppgavene vil du på en rask og effektiv måte kunne gå igjennom besvarelsene for å sjekke om de behersker det aktuelle temaet. Skåring kan utføres for en enkelt elev eller for flere samtidig.

Individuell skåring

Når du skal skåre én enkel besvarelse trykker du lenge på den flylte blå ringen. Du får opp elevens historikk for temaet og kan starte skåringen.

Skåring av flere samtidig

Ved å trykke på multi-skår-knappen kan du skåre alle elevene som har besvart en oppgave under den aktuelle fanen. Merk at når du skårer flere elever samtidig vil appen samle alle besvarelsene på hvert spørsmål og presentere disse etter hverandre, men i en tilfeldig rekkefølge. Med mindre du gjenkjenner stemmen, vil du ikke vite hvilke elev du skårer.

Øvingsoppgaver

Dersom det viser seg at en elev har behov for mer øving innenfor et spesifikt område, kan man finne øvingsoppgaver/tiltak i Kompetansia-appen. For å få frem tiltaket trykk lenge på ruten med rød trekant (dobbel-klikk på PC/Chrome). Deretter trykker man på "Se tiltak":

Man vil da få opp forslag til tiltak. Trykk på "Last ned PDF":

Man vil da få fram en forhåndsvisning av tiltaket. Type øvelse vil variere med hvilke type kompetanse som skal trenes. Øvelsene varierer mellom felles aktiviteter i klasserommet til individuelle øvelser. Skrive og tegneøvelser gjøres  på papir. Trykk "Skriv ut" for å skrive ut PDF.

Hvordan utskriftsdialogen ser ut er avhengig av hva slags enhet du har. Velg riktig skriver og skriv ut. Du kan også skrive ut til PDF, dersom du har en virtuell skriver (et program) for dette (søk eventuelt på nettet etter "PDF printer").

Tiltak i app

Råd og tips

I denne seksjonen samler vi råd og tips på bakgrunn av de erfaringer som lærere og testpersoner har gjort. Skriv gjerne til oss via kontaktskjemaet, dersom du selv har noen gode tips å bidra med.

Introduksjon til elevene

Det er viktig at elevene forstår hva Kompetansia er, og hvordan de skal svare på oppgaver. Vi anbefaler en felles introduksjon i klassen der elevene får se appen og prøve hvordan den fungerer.

Informasjon til foreldre

Dersom elevene skal gjøre oppgaver hjemme, er det viktig at de også forstår hvordan appen fungerer. Vi har samlet informasjon ment for foreldrene på denne siden.