Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Foreldreveiledning

Dersom ditt barn går i en klasse eller gruppe der de har tatt i bruk Kompetansia, er denne veilederen for deg.

Hva er Kompetansia?

Kompetansia er et verktøy som skal hjelpe elever med lesing. Med Kompetansia kan læreren finne ut nøyaktig hva ditt barn trenger å øve mer på for å kunne lese bedre. Dette avhenger av hvilke lyder, og sammensetning av lyder, som for ditt barn er enkle eller vanskelige. Det handler også om å forstå hvordan lyder, stavelser og ord henger sammen.

Hvordan fungerer Kompetansia?

Kompetansia består av en lærerapp og en elevapp. I appen får læreren en oversikt over alle de ulike tingene ditt barn bør kunne for å bli en god leser. Det handler om bevissthet omkring ord og lyd, og om hvordan ulike bokstaver eller lyder skal leses når de står sammen.

Læreren kan fra sin app sende en oppgave til én eller flere elever. Oppgavene dukker opp i elevenes app etter pålogging. Oppgavene skal besvares muntlig, og hvert svar sendes avgårde, som en lydfil. Læreren kan lytte til alle svarene for å finne ut hvlke elever som trenger trening innenfor hvilke tema.

Pålogging

Bruk loginknappen og velg tilhørighet (kommune). Deretter skriver eleven inn brukernavn og passord. Ta kontakt med lærer dersom barnet ditt mangler brukernavn eller passord.

Ingen oppgave

Dersom læreren ikke har sendt noen oppgave, eller om du er ferdig med oppgaven, vil du kun se en skjerm der det kun står "Du har ingen oppgaver".

Skjermbilde fra elevapp med tekst om at man ikke har noen oppgaver.


Dersom lærer nettopp har sendt en oppgave må du logge ut, og inn påny for at den skal bli hentet.

Oppgave fra lærer

Når lærer har sendt en oppgave vil elever som logger inn få beskjed på denne måten:

Om hvordan oppgaven skal gjennomføres

For at lærer skal kunne høre elevens svar på oppgavene bør det ikke være noen bakgrunnsstøy når oppgavene blir besvart, og eleven må svare høyt og tydelig. Du som forelder må ikke hjelpe barna med oppgavene. Ellers vil ikke lærer finne ut hva ditt barn trenger å trene på.

Muntlig spørsmål

Når det kommer en oppgave der eleven skal svare på et spørsmål, vil det bli avspilt en liten musikksnutt før oppgaven kommer. Dette er for å sjekke om lyden på enheten fungerer. Dersom dere ikke kan høre lyden, må denne skrus opp.

Skjkermbilde av elevapp med spørsmål om man kan høre lyden.

Denne korte videoen viser hvordan en slik oppgave fungerer:

Leseoppgave

Den første delen av Kompetansia inneholder muntlige spørsmål. Resten er oppgaver der en bokstav eller et ord vises på skjermen. Eleven skal lese høyt, og deretter trykke på nesteknappen. Det er viktig å ikke trykke for tidlig, ellers vil svaret som læreren får bli avkuttet.

Et skjembilde fra elevappen der det vises et ord som skal leses

Det er alltid 10 deloppgaver Sirklene øverst fylles og viser hvor man har kommet.

Problemer?

Dersom dere har praktiske problemer med å få gjort testen ta kontakt med lærer. Husk å beskrive nøyaktig hva som er problemet, slik at lærer eventuelt kan ta dette videre.

Personvern

Hvert lydopptak i Kompetansia er begrenset til noen få sekunder, det vil si den tiden det tar å svare på én oppgave. Læreren lytter til besvarelsene og bedømmer dem basert på gitte kriterier. Dersom oppgaven er gitt til flere elever vil appen mikse besvarelsene slik at ikke lærer nødvendigvis vet hvem som er hvem. Appen vil først etterpå gi resultatet for den enkelte elev. Når læreren er ferdig med å bedømme oppgavene vil hvert lydopptak bli anonymisert. De anonyme opptakene vil hverken kunne spores til skole eller elev. Lydopptakene vil bli brukt til å gjøre Kompetansia til et stadig bedre verktøy for forbedring av barns leseferdighet. Les mer om personvern her.